cimotatechlogo.png
cimotatechlogo.png

CimotaTech


Adeiladu dyfodol mwy cynhwysol i Addysg.

————————————————————————————

Building a more inclusive future for Education.

Get in touch!

Credwn fod technoleg yn sbardun i ddatgloi dyfodol mwy cynhwysol. Rydym yn arbenigo mewn darparu datrysiadau fforddiadwy, diogel sy'n barod ar gyfer cwmwl i ysgolion a sefydliadau addysgol.

Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut gallwch chi fod yn rhan o'r dyfodol newydd rydyn ni'n ei adeiladu.

————————————————————————

We believe that technology is a driving force to unlock a more inclusive future. We specialise in providing affordable, secure and cloud ready solutions to schools and educational establishments.

Get in touch today to discover how you can become part of this new future that we’re building together.